Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO

- Giám đốc : PGS. Tiến sĩ Lê Minh Quang
  + Điện thoại: 0225 3569409
  + Email : leminhquang@haiphong.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:
a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế Hải Phòng.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh quốc phòng; công tác khám chữa bệnh; Cải cách hành chính;công tác tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; công tác xã hội hóa các hoạt động y tế; Chủ tịch các Hội đồng của ngành.
c) Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Thanh Tra
- Phó Giám đốc : Dược sĩ CKII Nguyễn Tiến Sơn
  + Điện thoại:0225 3569476
  + Email : nguyentienson@haiphong.gov.vn, dsnguyentienson@gmail.com
       
-Lĩnh vực phụ trách:
a)Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Dược, Vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị, hóa mỹ phẩm, công tác đấu thầu thuốc, chủ tịch Hội đồng thanh lý tài sản ngành.
b) Phụ trách phòng Nghiệp vụ Dược, sinh hoạt với phòng Nghiệp vụ dược

 

 

- Phó Giám đốc: Tiến sĩ Phan Huy Thục
+ Điện thoại cố định: 0225.3745702
+ Email: thucphanhuy@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách:
a) Giúp giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực Y tế dự phòng, Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng chống HIV/AIDS, dinh dưỡng cộng đồng, kiểm dịch y tế quốc tế, Phó chủ nhiệm các chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế dự phòng, Công tác ứng dụng Công nghệ thông tin của ngành, phòng chống bão lụt, chuẩn quốc gia về y tế xã.
b)Công tác Y tế ngoài công lập, Công tác đoàn thể, công tác thanh niên, phụ trách Bệnh viện Mắt
- Phó Giám đôc: BS CKII Trần Quốc Trinh

+ Điện thoại: 0225.3745702

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực khám chữa bệnh


Thông tin mới nhất
Đăng nhập