Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN CỦA SỞ Y TẾ

 1. Văn Phòng Sở
- Chánh Văn Phòng :Cao Văn Phúc
- ĐT : 3745702
 
 2. Phòng Kế hoạch - Tài Chính
- Trưởng Phòng : Nguyễn Tôn Minh
- ĐT : 3745891
 
 3. Phòng Tổ chức Cán bộ
- Trưởng Phòng :Nguyễn Tuyết Mai Anh
- ĐT : 3745786
 
 4. Phòng Nghiệp Vụ Y
- Trưởng Phòng :Trịnh Viết Thông
- ĐT : 3745503
 
 5. Phòng Nghiệp Vụ Dược
- Trưởng Phòng : Đỗ Văn Thắng
- ĐT : 3745890
 
 6. Phòng Quản lý hành nghề Y Dược ngoài công lập
- Trưởng Phòng :Bạch Thị Thu Hà
- ĐT : 3842240
 
 7. Phòng Thanh Tra
- Chánh Thanh tra : Phạm Thị Trà
- ĐT : 3745976
 

Thông tin mới nhất
Đăng nhập