Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Danh sách các phòng khám tư nhân trên địa bàn thành phố

Phòngkhám NCL KCB BHYT (15)

STT

Họ và tên

Tên tiếng Anh

Tài khoản

Portal

Phòng/nhóm

Chức danh

Điện thoại

Di động

Địa chỉ

Email

1

Phòng khám ĐK 999 Ngô Gia Tự

pkdk999

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám ĐK 999 Ngô Gia Tự

Giám đốc

2

Phòng khám ĐK Liên Am

pkdkla

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa Liên Am

Giám đốc

3

Phòng khám ĐK Đức Trung

pkdkdt

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa Đức Trung

Giám đốc

0312673209

01647913971

kênh giang - thủy nguyên - hải phòng-thủy nguyên-hải phòng

pkdakhoaductrung@gmail.com

4

Phòng khám ĐK 33 Kỳ Đồng

pkdk33kd

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám ĐK 33 Kỳ Đồng

Giám đốc

5

Phòng khám ĐK Tân Dương

pkdktd

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa Tân Dương

Giám đốc

6

Phòng khám ĐK Hòa Bình

pkdkhb

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa Hòa Bình

Giám đốc

7

Phòng khám ĐK Nam Cường

pkdknc

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa Nam Cường

0936633303

TT Vinh Bao-Vinh Bao-hai phong

namcuongvb@gmail.com

8

PKĐK Bình Dân (Dương Kinh)

pkdkbddk

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa Bình Dân

9

PKĐK Bình Dân (Vĩnh Bảo)

pkdkbdvb

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa Bình Dân

10

Phòng khám ĐK Hồng Phúc

pkdkhp

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc

11

Phòng khám ĐK Hồng Ngọc

pkdkhn

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc

12

Phòng khám ĐK Đông Quy

pkdkdq

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa Đông Quy

0313943074

0913244796

thôn Đông Quy xã Toàn Thắng-Tiên lãng-Hải Phòng

vancach4796@gmail.com

13

Phòng khám ĐK Hùng Vương

pkdkhv

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa Hùng Vương

01266059302

Thôn My Sơn, Ngũ Lão-Thủy Nguyên-Hải phòng

hungvuongpkdk@gmail.com

14

Phòng khám ĐK Hiện Đại

pkdkhd

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa Hiện đại

0989.336.086

464 Lạch Tray, Đằng Giang-Ngô Quyền-Hải Phòng

mic.ngocbich@gmail.com

15

Phòng khám ĐK số 8 Lán Bè

pkdklb

Phòng khám NCL KCB BHYT

Phòng khám Đa khoa số 8 Lán Bè

Thông tin mới nhất
Đăng nhập