Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Thí điểm Sổ điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Ngày 21/5/2024, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1332/QĐ-BYT về Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID.
Sổ sức khoẻ điện tử để áp dụng thí điểm cho người bệnh, sử dụng tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân và các nhu cầu khác của người dân phù hợp với các quy định của pháp luật.
Chuẩn và định dạng liên thông dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử thực hiện theo quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.
Việc hiển thị các nội dung thông tin trong Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng điện tử bảo đảm đầy đủ, thuận tiện khi sử dụng, dễ truy cập, dễ xem, thuận tiện tra cứu.
Nội dung “Sổ sức khoẻ điện tử” được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo lập, ký số và để tích hợp trên ứng dụng VNeID.
Theo đó, Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID có các nội dung sau:
– Thông tin hành chính bao gồm: Họ và tên; Ngày sinh; Giới tính; Dân tộc; Quốc tịch; Nghề nghiệp; Điện thoại; Số định danh cá nhân/ CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp; Địa chỉ nơi cư trú; Mã số thẻ BHYT, Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu; Thời hạn thẻ; Họ tên người đại diện, Số định danh cá nhân/ CCCD, Mối quan hệ; Điện thoại.
– Tiền sử (tổng hợp từ bản ghi dữ liệu lịch sử khám, chữa bệnh): Tiền sử dị ứng, Tiền sử bệnh tật, Tiền sử tiêm chủng.
– Thông tin đợt khám chữa bệnh (báo cáo khi kết thúc đợt khám chữa bệnh): Mã CSKCB; Tên CSKCB thực hiện khám chữa bệnh.
+ Thông tin đợt khám chữa bệnh: Lý do đến khám bệnh; Mã CSKCB; Tên CSKCB thực hiện khám chữa bệnh; Ngày đến khám; Hình thức khám, chữa bệnh; Ngày giờ vào viện; Ngày giờ ra viện; Kết quả điều trị; Tình trạng ra viện; Mã CSKCB; Tên CSKCB nơi sẽ chuyển người bệnh đến.
+ Chẩn đoán xác định khi ra viện: Chẩn đoán xác định khi ra viện (theo HSBA, đơn thuốc, giấy chuyển tuyến)
+ Chỉ số theo dõi chính
+ Kết quả xét nghiệm có giá trị
+ Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng
+ Thuốc đã điều trị, đơn thuốc đã kê
+  Phẫu thuật, thủ thuật đã thực hiện
+ Tóm tắt hồ sơ bệnh án, tình trạng người bệnh: Tóm tắt tiền sử, bệnh sử và diễn biến lâm sàng; Tóm tắt kết quả cận lâm sàng có giá trị; Tóm tắt phương pháp điều trị đã thực hiện; Hướng điều trị tiếp theo, kê đơn, lời dặn, lịch tái khám; Bác sĩ điều trị, Số điện thoại liên hệ của bác sĩ (nếu có).
Quyết định 1332/QĐ-BYT  có hiệu lực từ ngày 21/5/2024. Tải về

 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập