Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Hải Phòng phát động Tháng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Sáng 6/5, tại Công ty TNHH Liên hợp Đầu tư Thâm Việt (Khu công nghiệp An Dương), UBND thành phố tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Dự Lễ phát động có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam - Chủ tịch Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, quận, huyện, các doanh nghiệp và đại diện người lao động trên địa bàn thành phố. 

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam - Chủ tịch Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố phát biểu

Năm 2023, công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng được thực hiện hiệu quả; đã tham mưu, đề xuất ban hành được nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, hướng dẫn, triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động; có sự phối hợp chặt chẽ trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành, các địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện một cách thường xuyên, đa dạng; từng bước đổi mới về nội dung, hình thức; thực hiện xã hội hóa công tác dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao; tổ chức điều tra, kết luận, xử lý kịp thời, nghiêm túc các vụ tai nạn lao động chết người. 
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố đã có ý thức, nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đã quan tâm kiện toàn, tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động định kỳ, phân định rõ chế độ trách nhiệm của các bộ phận trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động được các doanh nghiệp đổi mới với nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo. Đề cao ý thức tự kiểm tra một cách thường xuyên của cơ sở để chủ động phát hiện các sai phạm, các nguy cơ mất an toàn, từ đó có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Các chế độ, chính sách đối với người lao động như: trang bị phương tiện bảo hộ lao động, khám sức khoẻ định kỳ; ăn ca, bồi dưỡng độc hại; bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được người sử dụng lao động quan tâm, thực hiện.

anh tin bai

Các gian hàng triển lãm bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động tại lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận, biểu dương sự tích cực vào cuộc, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân thành phố góp phần triển khai có hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của thành phố. 
Nhằm tiếp tục hạn chế tình trạng mất an toàn, vệ sinh lao động, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành thành phố, chính quyền, công đoàn các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, cải tiến hình thức thông tin, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động; tăng cường tổ chức đối thoại, chia sẻ các sáng kiến điển hình, mô hình hay về công tác an toàn vệ sinh lao động. 
Bên cạnh đó, tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như nâng cao chất lượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn, quan trắc môi trường lao động. Tăng cường xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; rà soát xây dựng, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng. Chủ động đánh giá, lựa chọn những nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng đáp ứng được yêu cầu năng lực, tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Phát huy phong trào thi đua, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động; quan tâm hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị người lao động cần chủ động, tích cực, tự giác thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động, trang bị kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình; trau dồi, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, ý thức kỷ luật trong lao động.

anh tin bai
  • Đ/c Lê Khắc Nam Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen của UBND thành phố  cho tập thể và cá nhân 
  •  có thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Phó Chủ tịch đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Nhân dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Sở Lao động Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Phạm Sen - Khoa truyền thông GDSK, CDC Hải Phòng


Thông tin mới nhất
Đăng nhập