Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi lập hồ sơ dự án triển khai hệ thống bệnh án điện tử

Tải về

Thông tin mới nhất
Đăng nhập