Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Hội nghị tổng kết công tác của ngành Y tế Hải Phòng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Số ký hiệu văn bản 21/TB-UBND
Ngày ban hành 13/01/2017
Ngày hiệu lực 13/01/2017
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại Hội nghị tổng kết công tác của ngành Y tế Hải Phòng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Trần Huy Kiên
Tài liệu đính kèm 3.pdf