Công văn Về việc đôn đốc rà soát, đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố
Số ký hiệu văn bản 1857/UBND-VXNC
Ngày ban hành 29/09/2016
Ngày hiệu lực 29/09/2016
Trích yếu nội dung Công văn Về việc đôn đốc rà soát, đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Trần Huy Kiên
Tài liệu đính kèm 2.pdf