No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác Năm 2021
Tuần 37, từ ngày 6 tháng 9 năm 2021 tới ngày 12 tháng 9 năm 2021
Từ ngày 30/08/2021 tới ngày 05/09/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 06/09/2021
Thứ ba
Ngày 07/09/2021
Thứ tư
Ngày 08/09/2021
Thứ năm
Ngày 09/09/2021
Thứ sáu
Ngày 10/09/2021
Thứ bảy
Ngày 11/09/2021
Chủ nhật
Ngày 12/09/2021
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Đăng nhập