No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác Năm 2021
Tuần 16, từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 tới ngày 18 tháng 4 năm 2021
Từ ngày 05/04/2021 tới ngày 11/04/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 12/04/2021
Thứ ba
Ngày 13/04/2021
Thứ tư
Ngày 14/04/2021
Thứ năm
Ngày 15/04/2021
Thứ sáu
Ngày 16/04/2021
Thứ bảy
Ngày 17/04/2021
Chủ nhật
Ngày 18/04/2021
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Đăng nhập