No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Công khai Thỏa thuận khung ký kết theo kết quả lựa chọn nhà thầu đợt 1 và đọt 2 Gói số 1: Gói thầu thuốc Generic (gồm 1011 danh mục thuốc)
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng (Đơn vị mua
sắm tập trung) công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đợt 1 và đợt 2, các Thỏa thuận
khung ký kết theo kết quả lựa chọn nhà thầu đợt 1 và đợt 2 của Gói số 1: Gói thầu
thuốc Generic (gồm 1011 danh mục thuốc) thuộc dự án: Mua sắm thuốc năm 2022 cho
các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định (bản chụp file pdf).
Do dung lượng file lớn, Trung tâm đăng tải các tài liệu nêu trên tại các đường
dẫn:
Đợt 1: https://mega.nz/folder/r502iDyK#Y6qHwyhLdkUZulv6WSk1tw
Đợt 2: https://mega.nz/folder/3t1hyaTI#RaY-f_faBIGbjPSFI3WmEw
Thông tin mới nhất
Đăng nhập