No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Công bố Bộ Thủ tục hành chính lĩnh vực y tế ban hành theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND thành phố
1. Thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa (Nhấn vào đây để tải nội dung về )

2. Thủ tục hành chính không thực hiện tại bộ phận một cửa (Nhấn vào đây để tải nội dung về)

Thông tin mới nhất
Đăng nhập