No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Sở Y tế Hải Phòng chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính
Sáng 6/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng đoàn kiểm tra số 2, tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 tại Sở Y tế Hải Phòng. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Năm 2018, công tác cải cách hành chính nhà nước, công vụ của Sở Y tế có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Một trong những điểm sáng nổi bật mà Sở Y tế đã thực hiện đó là toàn ngành đã tích cực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Trung ương Đảng, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy trong việc sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Y tế theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, không xảy ra tình trạng quá hạn việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đặc biệt có 482/1.638 hồ sơ giải quyết trước thời hạn và chủ động liên lạc với tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả. Ngành cũng đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định 1268 ngày 11/6/2018 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Bộ thủ tục này đã được Sở Y tế niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo đúng quy định.

Sở Y tế cũng đã chủ động tích cực triển khai Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/12/2017 về triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng. Kết quả đã rút ngắn thời gian cấp phép hoạt động khám chữa bệnh, chỉ đạo 100% các cơ sở khám chữa bệnh, Hội đồng giám định y khoa kết nối cơ sở dữ liệu với Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện giao dịch điện tử  phục vụ quản lý nhà nước về Bảo hiểm y tế và Giám định.
Sở Y tế cũng là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quản lý biên chế, số người làm việc trong các đơn vị thuộc ngành y tế đảm bảo đúng số người làm việc được Ủy ban nhân dân thành phố giao; Ngành đã thực hiện chấm dứt số lao động hợp đồng chuyên môn trước ngày 31 tháng 12/2017.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Đoàn kiểm tra cũng đánh giá tỷ lệ hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và tỷ lệ hồ sơ xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở chưa đạt yêu cầu. Cùng với các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, Sở Y tế nên tiến hành và công khai đo lường đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Sở Y tế đã đạt được về công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức năm 2017- 2018. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Việc sắp xếp kiện toàn về tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố nhưng không để việc sắp xếp bộ máy, nhân sự làm ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh của toàn ngành. Sở Y tế cần chủ động phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chính sách cụ thể để đưa bác sĩ về đơn vị y tế tuyến cơ sở. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 47 ngày 28/12/2017 của UBND thành phố, trong đó đặc biệt lưu ý nghiên cứu đề xuất loại bỏ một số thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ; tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành và công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Thông tin mới nhất
Đăng nhập