No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tự chủ tài chính tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Sáng 30/8, UBND thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tự chủ tài chính tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Đức Quang – Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam thành phố và các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, ban, ngành, đơn vị y tế liên quan.

Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị y tế công lập, bắt đầu triển khai từ năm 2017, đến nay đã có 36 đơn vị y tế công lập thực hiện, trong đó có 2 đơn vị thực hiện tự chủ nhóm I, 4 đơn vị nhóm II, 30 đơn vị nhóm III.

Sau 5 năm thực hiện đã thu được một số kết quả quan trọng, thu nhập của các nhân viên y tế được cải thiện; các đơn vị tăng cường huy động vốn và chủ động mở rộng đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế. Hầu hết các bệnh viện thực hiện tự chủ đều có sự bố trí sắp xếp, điều chuyển, mở ra các loại hình dịch vụ mới để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, do đó có sự thay đổi rõ rệt trong các hoạt động chuyên môn của bệnh viện; các đơn vị đã có sự thay đổi về bố trí sắp xếp bộ máy cũng như sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực hiện có theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân sự và chất lượng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ có khả năng quản lý. Đồng thời, các đơn vị cũng đã chú trọng cử cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước, đào tạo vận hành các thiết bị máy móc kỹ thuật mới.

Việc thực hiện tự chủ tài chính đã làm tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở y tế công, kể cả khu vực y tế tư nhân về chất lượng, giá cả và phong cách phục vụ người bệnh. Tự chủ cũng thúc đẩy việc đổi mới tư duy quản lý tài chính, phương thức hoạt động cũng như văn hóa ứng xử với người bệnh, tạo sự hài lòng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Quá trình tự chủ diễn ra thiếu nhất quán và thiếu định hướng, thiếu các điều kiện đảm bảo và các hình thức tự chủ thích hợp. Cơ chế khuyến khích tăng thu nguy cơ dẫn đến “thương mại hóa hệ thống y tế”, bệnh nhân sẽ là đối tượng để tăng thu và có thể sẽ gây ra mất công bằng trong chăm sóc sức khỏe; tăng gánh nặng chi phí cho bệnh nhân. Việc giao quyền về quản lý điều hành bộ máy, nhân lực nếu không được kiểm soát thì có thể dẫn đến một số nguy cơ lạm quyền trong việc tiếp nhận và sa thải cán bộ. Sự chênh lệch về thu nhập giữa các đơn vị sẽ dẫn đến hiện tượng dịch chuyển nhân viên y tế. Thực sự trong thời gian vừa qua, các đơn vị y tế còn gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến lộ trình thực hiện giá viện phí, nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức tối thiểu đặc biệt tuyến y tế cơ sở. Trang thiết bị y tế còn thiếu thốn, cơ sở vật chất xuống cấp. Nhiều đơn vị không đủ nguồn lực để mua sắm và nâng cấp cơ sở vật chất…
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phát biểu ý kiến làm rõ thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp để thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ sở y tế.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị trong thời gian tới, ngành Y tế và các cấp, các ngành, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nội dung:
Một là, giao Sở Y tế tham mưu thành phố chính sách thu hút và hỗ trợ nguồn nhân lực trong đó có nhân lực y tế trong giai đoạn 2023-2027, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; tham mưu thành phố ban hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa bàn thành phố để thay thế Nghị quyết số 32 ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố đã không còn phù hợp với thực tiễn.
Hai là, giao Sở Y tế chủ trì, cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu xác định lộ trình, tiêu chí và điều kiện cụ thể thống nhất cho việc triển khai tự chủ trong lĩnh vực y tế; nghiên cứu, đề xuất mô hình đơn vị vệ tinh trong lĩnh vực y tế công lập để khắc phục những khó khăn trong việc thực hiện tự chủ tài chính; đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị công lập y tế, đặc biệt tuyến quận, huyện và cơ sở để đảm bảo có đủ điều kiện thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định 60 của Chính phủ.
Ba là, giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí để mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế theo hướng phân bổ trực tiếp nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị để tăng tính chủ động, rút ngắn thời gian thực hiện.
Bốn là, giao Sở Nội vụ báo cáo Bộ Nội vụ về vướng mắc trong việc xếp lương khi tuyển dụng với nhân viên y tế. Tham mưu UBND thành phố phương án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị chưa đủ khả năng với các đơn vị đủ khả năng thực hiện tự chủ tài chính để bảo lộ trình tự chủ theo Nghị định 60 của Chính phủ. Xem xét, đề xuất mô hình đơn vị vệ tinh trong lĩnh vực y tế công lập để khắc phục những khó khăn trong việc thực hiện tự chủ tài chính.
Năm là, giao các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tiếp tục quan tâm, tranh thủ mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Nâng cao năng lực quản trị bệnh viện, đảm bảo cân đối thu - chi, tự chủ về tài chính, thực hiện có hiệu quả về kế hoạch, lộ trình tự chủ của thành phố. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý các hoạt động cung ứng dịch vụ và tài chính; tập trung xây dựng quy trình chuẩn về chuyên môn, xây dựng bộ chỉ số giám sát chuẩn áp dụng thống nhất cho các loại hình dịch vụ các tuyến, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; xây dựng cơ chế và bộ chỉ số theo dõi, giám sát và điều chỉnh việc thực hiện tự chủ tài chính bệnh viện.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh đề nghị Sở Y tế cùng các sở, ban, ngành liên quan tập trung cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để lộ trình tự chủ của ngành y tế đạt được kết quả tốt, đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân thành phố và các tỉnh lân cận.


Phạm Sen- Khoa truyền thông GDSK, CDC

Thông tin mới nhất
Đăng nhập