No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng Cập nhật đến ngày 12/01/2022
Căn cứ theo Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-Cp ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến 12/01/2022 như sau:

 

Bản cập nhật chi tiết đính kèm: ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ (HẢI PHÒNG) 12.01.2022.pdf

Thông tin mới nhất
Đăng nhập