No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Dự án hạng mục đầu tư đấu thầu mua sắm công
Danh sách công bố trúng thầu đợt I

Sở Y tế Hải Phòng xin công bố danh sách các công ty trúng thầu đợt I
Thông tin mới nhất
Đăng nhập