No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Khảo sát về trải nghiệm người dùng DVCTT trên Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân

Khảo sát về trải nghiệm người dùng DVCTT trên Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm) tại địa chỉ https://form.gov.vn/!Krc3U hoặc https://dichvucong.haiphong.gov.vn/ (Chọn Khảo sát người dùng DVCTT).

 

Thông tin mới nhất
Đăng nhập