No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
TB TTYT Lê Chân đủ điều kiện khám sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tầu biển Việt Nam theo Thông tư 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế và Thông tư số 17/2018/TT-BYT ngày 06/8/2018
TB TTYT Lê Chân đủ điều kiện khám sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tầu biển Việt Nam theo Thông tư 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế và Thông tư số 17/2018/TT-BYT ngày 06/8/2018
Thông tin mới nhất
Đăng nhập